ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิรากแก้วในเครือปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ รับสมัครศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการรากแก้ว ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ตำแหน่ง

แชร์ข่าวนี้